Samarbeidspartnere

Controlteam as er et uavhengig ingeniørfirma etablert i 1998, som leverer komplette systemløsninger innen elektro-, automasjon- og SCADA-systemer. Vi leverer til blant annet industri, skip, offshore og offentlige etater.
Vi utvikler løsninger i samarbeid med våre kunder, og legger stor vekt på kompetanse, kvalitet og serviceinnstilling.
Controlteam er hovedaksjonær i Canpro.

Canpro er forhandler av  Bodor laser maskiner i Norge.

Bodor leverer Europeisk kvalitet til en brøkdel av hva flere av konkurrentene klarer, i tillegg til et godt serviceapparat som lever opp til våre høye forventninger.

Laser kutting er ofte et meget kostnadseffektivt alternativ for både plate og rørprofiler i stål, messing og aluminium. Vannskjæring, stansing og kapping kan i mange tilfeller erstattes med laser. Vi har også eksempler på redusert antall maskiner og operasjoner ferdig produkt må gjennom.

Canpro leverer selvstendige maskiner for plate, rør eller kombinasjon av begge. Et av våre ekspertisefelt er å kombinere dette med robot for før og etterbehandling.

Vi har også utviklet en skreddersydd løsning for innmating av U-profiler, som ingen av maskin leverandørene har løsninger for.   

Infund støtter innovasjon og verdiskaping ved å utarbeide søknader om offentlig hel- eller delfinansiering.
De har kompetanse omfatter både norske og EU-baserte ordninger.

Infund er genuint opptatt av nyskaping.