Innovative automasjonsløsninger for bedre effektivitet og lønnsomhet

Fortell oss et behov eller utfordring innen automasjon og få gratis et løsningsforslag​

NÅR UTFORDRINGENE TRENGER SMARTE LØSNINGER

Kompetansen du trenger er nærmere enn du tror

  • Forstår utfordringen raskt
  • Gode ideer – løsningsforslag
  • Systematisk tilnærming
  • Effektiv gjennomføring
  • God dokumentasjon
  • Høy servicegrad, også etter leverans

Til syvende og sist er det resultatet som teller

  • Reduserer enhetskostnaden på produktet
  • Total investering iht budsjett (inkl installasjon og interntid)
  • Medarbeidernes behov ivaretatt (HMS m.m.) Ledelsens informasjonsbehov ivaretatt. 

SOLID BAKGRUNN

Canpro as ble etablert i 2011 av Svein Håhjem og Controlteam som i over 20 år har levert automasjonsløsninger til industrien. Basert på Svein sin brede kompetanse og lange erfaring innen mekanisk automasjon, kombinert med Controlteam sitt ønske om kunne levere produkter til mye av den samme industrien som allerede var i kundeporteføljen, ble ideen om Canpro til. I starten på 2019 tok vi noen offensive grep og ansatte Endre Næss som daglig leder og Rune Hatletvedt gikk inn som styreleder. Endre har en bakgrunn innen mekanisk produksjon, prosjektledelse, prosessforbedring og plan. Rune har lang fartstid innen bedriftsutvikling.

Dette posisjonerer oss til den videre veksten vi planlegger for automatisering og robotisering av industrien i Norge, med hovedfokus på Vestlandet siden nærhet til våre kunder er viktig for oss.

Kontakt

Canpro AS
Sandbrekkevegen 74C
5225 Nesttun
Tlf: 918 98 665
Epost: canpro@canpro.no

Svein Håhjem
Senior Løsningsarkitekt
og produktutvikler
sha@canpro.no
Tlf: 918 98 665

Endre Næss
Daglig leder
ena@canpro.no
Tlf: 464 00 802